عیسی بن عبدالله بن مانع حمیری

عیسی بن عبدالله بن مانع حمیری

عيسی بن عبدالله بن محمد بن مانع حمیری، عالم و اندیشمند اهل سنت، مالکی مذهب، در سال 1373ق /1954م در امارات متولد شد.حمیری کتب و رسائل متعددی نوشته است که برخی از آنها در رد عقاید وهابیان است.تلاشهای حمیری در نقد وهابیت، پیروان آیین وهابیت را آشفته خاطر ساخته و گاه به نقدها و تعابیر خلاف ادب و قواعد جدل واداشته است.

کتاب های عیسی بن عبدالله بن مانع حمیری

درنگی در حقیقت توسل