ولی کوزه گر کالجی

ولی کوزه گر کالجی

ولي كوزه‌گر كالجي متولد سال 1358، کارشناس مسائل آسیای میانه و قفقاز، و پژوهشگر ارشد مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

کتاب های ولی کوزه گر کالجی