محمد جعفر لاهیجی

محمد جعفر لاهیجی

محمد جعفر لاهيجي(وف بعد از 1251 ق)، حكیم و مدرس. وى از فلاسفه‏ ى عهد محمد شاه قاجار (1264 -1251 ق) و از مدرسان مشهور علوم عقلى بود. از آثارش: حاشیه بر «الهیات شرح التجرید» یا حاشیه بر «الحاشیة الخفریة»؛ شرح «المشاعر» ملاصدرا شیرازى كه به خواهش حاج میرزا آقاسى وزیر تألیف نموده است؛ «مصباح الخزائن»، تفسیر عرفانى تأویلى. در «نامها و نامدارهاى گیلان» صاحب عنوان با ملا محمد جعفر لنگرودى، شاگرد آخوند ملا على نورى، یكى دانسته شده است.

کتاب های محمد جعفر لاهیجی