سلیمان امیری

سلیمان امیری

سلیمان امیری متولد سال 1347 است. ایشان از جمله پژوهشگران و محققین حوزه معارف اسلامی است. از مهم­ترین آثار این پژوهشگر می­توان به کتاب حاضر یعنی کتاب امامت و دلایل انتصابی بودن آن اشاره کرد.

کتاب های سلیمان امیری

امامت و دلایل انتصابی بودن آن