فرشید قلمباز

فرشید قلمباز

فرشید قلمباز دکترای اقتصاد و مدرس ، پژوهشگر و تحلیلگر بازارهای مالی ،برگزاری کلاسهای آموزش بورس می باشد.

کتاب های فرشید قلمباز

معامله گر پرایس اکشن