ایپریل جونز پرینس

ایپریل جونز پرینس

آوریل جونز پرینس (April Jones Prince)نویسنده کتاب کودکان و ویراستار آزاد است. او بیست و یک فیل و هنوز ایستاده، داستانی در مورد پی تی بارنوم و پل بروکلین، با همکاری هاتون میفلین هارکورت منتشر کرد.آوریل پرینس به همراه همسرش دیوید و پسرانشان در خانه ای پر از عتیقه جات در شروسبری، ماساچوست زندگی می کند.

کتاب های ایپریل جونز پرینس

مارک تواین