رودی مته

رودی مته

رودلف پی متی، معروف به رودی متی (متولد 1953)، استاد برجسته تاریخ در گروه تاریخ دانشگاه دلاور، جان و دوروتی مونرو، تدریس تاریخ خاورمیانه و متخصص در تاریخ اوایل ایران مدرن است. او دکترای خود را در سال 1991 از دانشگاه کالیفرنیا دریافت کرد.متی یکی از اعضای انجمن مطالعه جوامع فارسی زبان است، که او همچنین دو بار در سال های 2003-2005 و 2009-2011 به عنوان رئیس آن فعالیت کرد. وی نویسنده کتابها و مقالات متعددی در مورد ایران صفویه و قاجاریه است.

کتاب های رودی مته

تفریحات ایرانیان