علیرضا میرزایی

علیرضا میرزایی

دکتر علیرضا میرزایی متولد سال 1345 و پژوهشگر و محقق حوزه تاریخ اسلام و معارف اسلامی است که در مطالعات تطبیقی فریقین تخصص دارد. از جمله مهم­ترین آثار ایشان می­توان به مواردی نظیر تحلیلی انتقادی به رویکرد تقلیل گرایانه نظریه معروف و معهود رجعت، تمایزات اهل بیت(ع) به عنوان انسان برتر در نظر ابن حنبل و ابن تیمیه، نقدپذیری نگاه سلفیه در باب حجیت فهم سلف و تحقیقی پیرامون منزلت ام سلمه در تاریخ اسلام اشاره کرد. 

کتاب های علیرضا میرزایی