پیتر ویلکن

پیتر ویلکن

پیتر ویلکن یک محقق دارای مدرک فوق دکترا است که در زمینه ی نظریه سیاسی تحقیق می کند. او دارای مدرک دکترای علوم سیاسی از کالج بوستون و دکترای زبان انگلیسی از دانشگاه سیدنی است.

کتاب های پیتر ویلکن