کمیسیون اصل نود

کمیسیون اصل نود

کمیسیون اصل نود یکی از کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی است که وظیفه محول شده به مجلس در اصل نودم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را انجام می‌دهد. بر اساس ماده ۴۴ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی به منظور ساماندهی و کارآمدسازی مجلس و نمایندگان آن تشکیل می‌شود. این کمیسیون در رابطه با نظارت بر عملکرد قوه مجریه، قوه قضاییه و قوه مقننه (از جمله خود مجلس) طبق اصول مختلف قانون اساسی به ویژه اصل نودم آن اقدام می‌کند. ساختار اعضای این کمیسیون به شرح زیر است:

از هر کمیسیون تخصصی مجلس یک نماینده
هشت نفر از نمایندگان به انتخاب رؤسای شعب و هیئت رئیسه مجلس به عنوان اعضای دائمی
تبصره ۱- رئیس این کمیسیون از بین اعضای دائم آن با پیشنهاد حداقل دو نفر از طرف هیئت رئیسه مجلس و با رأی نمایندگان برای مدت یک سال انتخاب می‌شود.

بنابراین در شرایط ایده‌آل، کمیسیون دارای ۸ عضو دائم و ۱۳ عضو دیگر خواهد بود.کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی یکی از کمیسیون‌های خاص مجلس شورای اسلامی برای رسیدگی به شکایات مردمی از عملکرد سه قوه (قوه مجریه، قوه قضاییه، قوه مقننه) است. هر یک از این سه نهاد به طور جداگانه اعمال قدرت می‌کنند و نسبتاً مجزا هستند. بر این اساس، برای جلوگیری از استبداد و همچنین تضمین آزادی و امنیت مردم، باید توسط یک مقام ناظر بر روند کار این نیروها نظارت شود تا از چارچوب قانونی خود خارج نشوند.

کتاب های کمیسیون اصل نود