پائولا کی مانزانرو

پائولا کی مانزانرو

Paula K. Manzanero نویسنده و ویراستار غیرداستانی است که در یک کارخانه قدیمی مدادسازی در نیوجرسی زندگی می کند.

کتاب های پائولا کی مانزانرو

منطقه ی 51 کجاست؟