کندی اشتینر

کندی اشتینر

کاندی اشتاینر نویسنده 5 پرفروش آمازون و خبره ویسکی است که در تامپا، فلوریدا زندگی می کند. او که بیشتر به خاطر نوشتن داستان‌های «ترن هوایی احساسی» شناخته می‌شود، دوست دارد شخصیت‌های معیوب را زنده کند و درباره عاشقانه‌های واقعی و خام بنویسد - در همه اشکال آن

کتاب های کندی اشتینر

راه رسیدن به تو