جان اس. هاردینگ

جان اس. هاردینگ

جان اس. هاردینگ دکترای خود را در مطالعات مذهبی از دانشگاه پنسیلوانیا دریافت کرد. او دانشیار و رئیس گروه مطالعات دینی در دانشگاه لثبریج در آلبرتا، کانادا است. کتاب های او شامل غازهای وحشی: بودیسم در کانادا با ویکتور سوگن هوری و الکساندر سوسی (2010) و مطالعه بودیسم در عمل (2011) است.

کتاب های جان اس. هاردینگ

درسنامه دین شناسی