نعمت الله (مهرداد) انداچه

نعمت الله (مهرداد) انداچه

مهرداد انداچه متولد سال چهل و سه شمسی است. وی به همراه خانواده از سال پنجاه و نُه به زادگاه پدری اش شهر اِوَز مهاجرت کرد و دیپلم اقتصاد از دبیرستان بهروزیان را اخذ نمود. علاقه به نوشتن را از همان نوجوانی وقتی کلاس دوم راهنمایی بود با نوشتن نمایشنامه به شکل ابتدایی و آماتوری برای کلاس و مدرسه شروع کرد.بعد از اتمام دبیرستان چند سالی در اوز بود و سرانجام برای امرار معاش به امارات و شهر دبی مهاجرت نمود. در آنجا هم در کنار کار، به نوشتن متون نمایشی ادامه داد . چندین نمایشنامه نوشت وآن را اجرا کرد . از سال نودِ شمسی علاقه اش به نوشتن داستان ظهور کرد اما هیچگاه موفق نمی شد که به مثالِ نمایشنامه، داستان بنویسد.

کتاب های نعمت الله (مهرداد) انداچه

چمدان نامه ها