دیوید لیک

دیوید لیک

دیوید ای. لیک (زاده 10 اوت 1956) یک دانشمند علوم سیاسی آمریکایی است. او پروفسور علوم اجتماعی و استاد برجسته علوم سیاسی در دانشگاه کالیفرنیا، سن دیگو است. او برای فعالیتهایش در روابط بین الملل و اقتصاد سیاسی بین المللی شناخته شده است. لیک در سال 2006 به عضویت آکادمی هنر و علوم آمریکا درآمد و همچنین رئیس انجمن مطالعات بین المللی و انجمن علوم سیاسی آمریکا بوده است. او دکترای خود را از دانشگاه کرنل در سال 1984 دریافت کرد.

کتاب های دیوید لیک

نظم های منطقه ای