آرش قلعه گلاب

آرش قلعه گلاب

آرش قلعه گلاب ، متولد 1350 ، از جمله نویسندگان معاصر ماست که طنز درخشان و برنده ای دارد.قلعه گلاب سالهاست در مطبوعات کشور به عنوان یکی از طنزنویسان شناخته شده این عرصه فعالیت می کند.

کتاب های آرش قلعه گلاب

پیامک لنین به آیزابرلین