جوزافا باربارو

جوزافا باربارو

گیوسافات باربارو (همچنین جیوسافات یا جوزافات) (1413-1494) عضوی از خانواده باربارو ونیزی بود. او یک دیپلمات، تاجر، کاشف و سفرنامه نویس بود.او به طور غیرمعمولی برای یکی از زمان های خود سفر کرده بود.

کتاب های جوزافا باربارو

سفرنامه های ونیزیان در ایران