ترسا نووآ

ترسا نووآ

ترزا نووا در سال 1955 در مادرید متولد شد و در مدرسه عالی معماری تحصیل کرد. او مدتی معلم نقاشی بود، با چندین روزنامه همکاری کرد و برای یک انتشارات کار صفحه‌آرایی انجام داد. از سال 1990، او شروع به وقف خود به تصویرگری کتاب کرد و گاهی اوقات داستان های خود را می نویسد.

کتاب های ترسا نووآ

سوسمار چگونه است؟


گورخر چه رنگی است؟