لوران موینیه

لوران موینیه

Laurent Mauvignier در سال 1967 در تور (فرانسه) به دنیا آمد. او در سال 1991 از هنرهای زیبا (هنرهای پلاستیک) فارغ التحصیل شد.
او چندین رمان با Editions de Minuit منتشر کرده است و کتاب‌هایش در چندین کشور ترجمه شده است، از جمله در میان جمعیت توسط فابر و فابر (2008). رمان‌های او سعی می‌کنند واقعیت را ترسیم کنند و در عین حال با چیزی که نمی‌توان بیان کرد و محدودیت‌های آن چیزی که می‌توان گفت مواجه شد.

کتاب های لوران موینیه

تمام عشق من