کریستینا الجر

کریستینا الجر

کریستینا الگر نویسنده کتاب «همسر بانکدار»، «عزیزان، و این برنامه نبود» است. او که فارغ التحصیل کالج هاروارد و دانشکده حقوق دانشگاه نیویورک بود، قبل از اینکه نویسنده شود، به عنوان یک تحلیلگر مالی و یک وکیل شرکتی کار می کرد. او با همسر و فرزندانش در نیویورک زندگی می کند.

کتاب های کریستینا الجر

دخترانی شبیه ما