اسفندیار دشمن زیاری

اسفندیار دشمن زیاری

اسفندیار دشمن زیاری متولد سال 1337، استادیار گروه مدیریت دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد است. دکتر اسفندیار دشمن زیاری زاده روستای برج سوخته بیشاپور شهرستان کازرون دارای مدرک کارشناسی مدیریت و برنامه ریزی آموزشی از دانشگاه علامه طباطبائی، کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی از دانشگاه علامه طباطبائی و دکترای مدیریت آموزشی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران می باشد.

کتاب های اسفندیار دشمن زیاری

فرآیند بودجه


مبانی و اصول کارآفرینی


حقوق تجارت


اصول حسابرسی