الی ارایان

الی ارایان

الی اورایان تقریباً به همان اندازه که عاشق نوشتن کتاب برای بچه ها است، شکلات را دوست دارد. او نویسنده بیش از 300 کتاب برای کودکان است و یک انبار شکلات مخفی در دفتر خود برای جلسات نوشتن آخر شب پنهان کرده است. الی با شوهر، دو بچه، سه گربه و یک سگ در کارولینای شمالی زندگی می کند.

کتاب های الی ارایان

سبز شدن چه آسان