ریچارد موریس

ریچارد موریس

ریچارد موریس مدرس دانشگاه برایتون در زمینه مهندسی و مدیریت است. قبل از این، او در صنعت، از جمله برای غول شرکتی GEC کار می کرد. او بیش از 40 مقاله، دو کتاب در زمینه طراحی محصول نوشته است، و در پنج نشریه دیگر مشارکت داشته است، در میان پروژه‌های دیگر با مهندسین تاریخی برایتون همکاری کرده است، و همچنین به عنوان اعتباردهی سازمانی برای موسسه طراحان مهندسی عمل می‌کند. او در ساسکس زندگی می کند.

کتاب های ریچارد موریس

اصول طراحی محصول