ادوارد هرون آلن

ادوارد هرون آلن

ادوارد هرون آلن Edward Heron-Allen (17 دسامبر 1861 - 28 مارس 1943) یک دانشمند، نویسنده، محقق و فارسی‌شناس انگلیسی بود که آثار عمر خیام را ترجمه کرد.

کتاب های ادوارد هرون آلن

دیوان بابا طاهر