نارش مالهوترا

نارش مالهوترا

دکتر نارش ک. مالهوترا عضو ارشد و استاد بازنشسته جورجیا تک CIBER و Regents، کالج تجارت شلر، موسسه فناوری جورجیا در ایالات متحده است. در سال 2010، او به عنوان اسطوره بازاریابی انتخاب شد و مقالات ژورنال داوری او در 9 جلد توسط Sage با قدردانی از دیگر محققان برجسته در این زمینه منتشر شد. 

کتاب های نارش مالهوترا

تحقیقات بازاریابی