جین لیوتن

جین لیوتن

جین لیوتن که با نام C. L. Ten نیز شناخته می شود، استاد بازنشسته فلسفه و رئیس سابق گروه فلسفه در دانشگاه ملی سنگاپور است. او پیش از آن، استاد فلسفه (کرسی شخصی) و سرپرست دانشکده فلسفه، زبان شناسی و اخلاق زیستی در دانشگاه موناش استرالیا بود.

کتاب های جین لیوتن

فلسفه در قرن نوزدهم