ان ایی. لوکاس

ان ایی. لوکاس

لوکاس استادیار گروه موسیقی اتنوموزیکولوژی در کالج بوستون است که در سنت های موسیقی ایرانی و عرب زبان خاور نزدیک تخصص دارد. جایی که او همچنین در برنامه تمدن ها و جوامع اسلامی تدریس می کند. او به دلیل کارش در تاریخ نگاری موسیقی خاورمیانه شناخته شده است.

کتاب های ان ایی. لوکاس

موسیقی هزار ساله