کیتی بیورز

کیتی بیورز

کیتی بیورز یک مربی و تایید کننده مستقر در بریتانیا است. او یک شرکت مشاوره آموزشی و صلاحیتی به نام Lightbulb Learning Ltd را اداره می کند.

کتاب های کیتی بیورز

یادگیری و توسعه