محمد هوشیار آدینه زاده

محمد هوشیار آدینه زاده

محمد هوشیار آدینه زاده ، متولد 1349 ، دانش آموخته کارشناسی ارشد روانشناسی با بیش از دو دهه تجربه شغلی در زمینه اختلالات رفتاری، کودک و نوجوان، مشاوره خانواده، مشاوره گروهی، اعتیاد، بزهکاری و... ترجمه و انتشار کتاب مشاوره رابطه‌ای کودکان و نوجوانان و خانواده و مقالات علمی مدرس دانشگاه پیام نور و دانشگاه علمی و کاربردی از سال 1387 است.

کتاب های محمد هوشیار آدینه زاده