حمیدرضا نویدی مهر

حمیدرضا نویدی مهر

حمیدرضا نویدی مهر (1352)، استاد دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)، پژوهشگر و شاهنامه‎پژوهی است که در کارنامه علمی خود 22 اثر تالیفی (هجده اثر در حوزه شاهنامه پژوهی و اسطوره شناسی)، برنده کتاب سال خراسان رضوی به‌دلیل تالیف کتاب «اساطیر در شعر نو فارسی» (آذر 97)، دریافت نشان شایسته تقدیر به سبب تالیف دوره سه جلدی «برگزیده داستان‌های شاهنامه فردوسی» (آذر 91) و دریافت نشان شایسته تقدیر از جشنواره مطبوعات کشور به سبب تالیف کتاب «راهنمای ویرایش و درست نویسی در مطبوعات» (دی 89) را دارد.

کتاب های حمیدرضا نویدی مهر