ملیسا ریورو

ملیسا ریورو

ملیسا ریورو رمان نویس است. او نویسنده کتاب امور فالکون ها است.ملیسا ریورو در لیما، پرو به دنیا آمد و در بروکلین بزرگ شد. ریورو که در بیشتر دوران کودکی خود فاقد مدرک بود، در اوایل بیست سالگی شهروند ایالات متحده شد.

کتاب های ملیسا ریورو

سرگذشت خانواده فالکون