مونا کربای

مونا کربای

مونا کربی کتاب های داستانی، غیرداستانی و تصویری برنده جایزه را برای کودکان می نویسد. او استاد کالج است و معلم مهدکودک و کتابدار مدرسه ابتدایی بوده است. او جایزه سیدی جو جانسون انجمن کتابخانه تگزاس را برای موفقیت برجسته در خدمات کتابخانه کودکان، جایزه معلم برجسته در مدرسه ابتدایی کوچک، و جایزه معلم برجسته در کالج مک دانیل در مریلند دریافت کرده است، جایی که او دارای کرسی وقفی در آموزش و پرورش استنلی بولزبی است.

کتاب های مونا کربای

مورس