ژاکلین بریگز مارتین

ژاکلین بریگز مارتین

ژاکلین بریگز مارتین نویسنده آمریکایی حوزه کودکان و معلم نویسندگی خلاق است. کتاب‌های او جوایز متعددی از جمله مدال کالدکات، جایزه بادبادک طلایی، جایزه لوپین، جایزه برتری در زمینه ادبیات کودکان از انجمن استرلینگ شمال و جایزه زمین سبز دریافت کرده‌اند.

کتاب های ژاکلین بریگز مارتین