علی نهاوندی

علی نهاوندی

علی نهاوندی (1348) مدیرکل پژوهش های اسلامی رسانه، از روحانیون برجسته ای است که دروس فقه و اصول، فلسفه، تفسیر و عرفان را نزد بزرگانی چون آیت الله سید کاظم حائری، جوادی آملی، شیخ جواد تبریزی، وحید خراسانی، سیدمحمود شاهرودی، انصاری شیرازی، سیدجلال­الدین آشتیانی، سیدعزالدین زنجانی، فلسفی، مروارید، مجتهدی تهرانی و حق شناس فراگرفته است. حجت الاسلام والمسلمین نهاوندی در کنار تدریس در دانشگاه های معتبر کشور از جمله علوم پزشکی تهران، فردوسی مشهد و دانشگاه هنر تهران، مدت 14 سال در حوزه های علمیه قم و مشهد سطوح عالی حوزه از جمله رسائل، مکاسب، کفایه، به دایه، نهایه، لمعه، تفسیر و کلام را تدریس کرده است.

کتاب های علی نهاوندی