سالی دیمیک

سالی دیمیک

سالی دیمیک یک مشاور مستقل در زمینه آموزش و پرورش است. او بیش از پانزده سال تجربه تدریس و آموزش با کودکان و بزرگسالان دارد. او نویسنده Spotlight on Learning، بسته آموزشی برای معلم است.

کتاب های سالی دیمیک

ارتباط موفقیت آمیز با NLP