مارتین وادل

مارتین وادل

مارتین وادل (زاده 10 10 آوریل 1941) نویسنده ایرلندی کتابهای کودکان است. او را شاید برای متون کتاب های تصویری که دارای حیوانات انسان شناسی هستند، به ویژه سری خرس کوچک که توسط باربارا فیرت تصویرگری شده (که نباید با سری Minarik & Sendak's Bear Little اشتباه گرفته شود) بهتر شناخته شود. او همچنین با نام قلم کاترین صفتون، برای کودکان بزرگتر، در درجه اول داستان های ارواح و داستان های رمز و راز می نویسد. اثر صفتون که بیشتر در کتابخانه های WorldCat برگزار می شود، رمانی با لباس مخملی آبی (1972) است. وادل به دلیل "سهم ماندگار" خود به عنوان نویسنده کودک، مدال هانس کریستین اندرسن را در سال 2004 دریافت کرد.

کتاب های مارتین وادل

گوزن شاخدار فایده اش چیه؟


خوابت نمی برد،خرس کوچولو؟


اردک کشاورز


خرسی،قایق سواری می کند!


خرس، خرس، خرس!