آندره گورز

آندره گورز

آندره گورز در 9 فوریه 1923 در اتریش متولد شده و در 22 سپتامبر 2007 در فرانسه درگذشت. گورز، فیلسوفی اجتماعی بود که در زمینه روزنامه‌نگاری هم فعالیت‌های شایان توجه داشت. او در سال 1964 هفته نامه Le Nouvel Observateur را تأسیس کرد. پس از جنگ جهانی دوم از نسخه اگزیستانسیالیستی ژان پل سارتر از مارکسیسم حمایت می کرد، پس از شورش های دانشجویی می 68 بیشتر به بوم شناسی سیاسی ورزید.

کتاب های آندره گورز

وداع با پرولتاریا