کور فان ویخردن

کور فان ویخردن

کور ون وایگردن (زاده 23 مه 1950) یک شطرنج باز هلندی، مربی شطرنج و نویسنده کتاب های شطرنج است. در سال 1978 عنوان استاد بین المللی (IM) توسط فیده به او اعطا شد.

کتاب های کور فان ویخردن

کتاب کار _ گام 2


دفتر تمرین _گام 1


کتاب کار _ گام 6