جیوانی باتیستا دانینو

جیوانی باتیستا دانینو

جیوانی‌باتیستا دانینو، اقتصاددان و دانشگاهی ایتالیایی است. او رئیس مدیریت و استاد استراتژی دیجیتال در دانشگاه لیبرا ماریا SS است. دانشگاه آسونتا رم ، جایی که او مدیر موسس مدرک کارشناسی ارشد در اقتصاد و مدیریت است. او به دلیل کارش در زمینه استراتژی رقابت و مطالعه مزیت رقابتی موقت شناخته شده است.او در دانشگاه بوکونی میلان فارغ التحصیل شد و مدرک دکترای خود را در رشته اقتصاد بازرگانی و مدیریت از دانشگاه کاتانیا و MURST-وزارت دانشگاه و تحقیقات علمی و فناوری ایتالیا دریافت کرد. او همچنین در دانشگاه پالرمو در رشته علوم سیاسی و امور بین الملل تحصیل کرده است.

کتاب های جیوانی باتیستا دانینو