سایمون آدامز

سایمون آدامز

سیمون آدامز نویسنده و ویراستار کتابهای غیر داستانی و مرجع کودکان است. وی در تاریخ، سیاست و امور جاری تخصص دارد و در زمینه اکتشاف، موسیقی و هنر مطالب زیادی نوشت. او همچنین یک منتقد موسیقی جاز است. سایمون همچنین به کتابهای مرجع خانواده و بزرگسالان کمک کرده و مشاور تحریریه در زمینه تاریخ و عناوین مختلف بوده است.

کتاب های سایمون آدامز

تاریخچه جنگ جهانی اول


آتشفشان ها


اطلس مصور جنگهای جهانی