اندرو هامفریز

اندرو هامفریز

اندرو هامفریز در حال حاضر مدیرعامل SCCI Ltd است، شرکتی که در اندازه گیری عملکرد روابط تجاری تخصص دارد. او پس از یک کار در نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا به عنوان رئیس لجستیک هوانوردی دفاعی، دکترای خود را از دانشکده مدیریت کرانفیلد و مدرک MBA را از دانشگاه آزاد دریافت کرد.

کتاب های اندرو هامفریز