تورستون تامچاک

تورستون تامچاک

 تورستون تامچاك از سال 1993 استاد مدیریت بازرگانی و بازاریابی در دانشگاه سنت گالن بوده است. در آنجا او به همراه پروفسور دکتر آندریاس هرمان ریاست مؤسسه تحرک را بر عهده دارد.او به همراه مارکوس شوگل و هانا لیمرت پادکست بازاریابی هفتگی Dirty Deeds Done Well را تولید می کند.او همچنین مدیر مرکز نوآوری در دانشگاه سنت گالن و رئیس کمیته اجرایی موسسه مدیریت فناوری (ITEM-HSG) است.
او، متولد 1959 در برلین، در رشته مدیریت بازرگانی در دانشگاه فرای برلین تحصیل کرد و در سال 1989 دکترای خود را نیز از آنجا دریافت کرد. در سال 1992 در دانشگاه سنت گالن تحصیل کرد.از سال 1994 تا 2008 او مدیر مؤسسه بازاریابی و خرده‌فروشی (IMH)، از سال 2007 تا 2009 رئیس دانشکده مدیریت، از سال 2011 تا 2015 سرپرست تحقیقات دانشگاه سنت گالن و از سال‌های 2009 تا 2020 مدیر دانشکده مدیریت بود.او تجربه عملی را در یک شرکت بازرگانی (1984-1986) و در یک آژانس تبلیغاتی بین المللی (1989-1990) به دست آورد. او عضو هیئت مدیره انجمن سوئیس برای بازاریابی است و موسس و رئیس آکادمی علوم بازاریابی سوئیس است.او جایزه Credit Suisse را برای بهترین تدریس که توسط هیئت دانشجویی دانشگاه سنت گالن و جایزه مربی بدن دانشجویی دانشگاه سنت گالن ارائه شده بود دریافت کرد. دانشکده اقتصاد دانشگاه لوسرن در سال 2019 به او دکترای افتخاری اعطا کرد.

کتاب های تورستون تامچاک