آلن چارلزورث

آلن چارلزورث

آلن چارلزورث (۱۹۵۶) مدرس ارشد بازاریابی است و از سال 1996 در بازاریابی دیجیتال به عنوان مشاور، مربی، محقق، مدرس و نویسنده فعالیت داشته است.

کتاب های آلن چارلزورث