ریچارد ای . موران

ریچارد ای . موران

ریچارد موران رئیس کالج منلو در آترتون، کالیفرنیا است. او رهبر تجاری سرشناسی است و در حال حاضر در سانفرانسیسکو زندگی می‌کند. او  سرمایه‌دار، محقق علوم اجتماعی، نویسنده و کارشناس مشاور بازاریابی سازمان است. او بیشتر به خاطر مجموعه کتاب‌های تجاری طنزآمیزش که پرفروش‌ترین کتاب‌ها در زمینه‌ کسب و کار هستند شناخته شده است.

کتاب های ریچارد ای . موران

کتاب مستطاب کار و کسب


مدیران عوضی