پرویز درگی

پرویز درگی

پرویز درگی متولد تابستان 1345ویزیتور دیروز و معلم امروز بازاریابی ایران است. وی مدرس دانشگاه در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه صنعتی امیر کبیر، دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تهران و سازمان مدیریت صنعتی است. مدیر مسئول آموزشگاه بازارسازان ، مدیر مسئول انتشارات بازاریابی و مجلات توسعه مهندسی بازار و بازاریاب بازارساز است. ایشان مدیرعامل گره TMBA و همچنین نویسنده نزدیک به 50 کتاب در حوزه ی بازاریابی، عضو هیئت مدیره انجمن علمی بازاریابی و نایب رئیس انجمن علمی مدیریت اجرایی ایران، رئیس کمیته استاندارد سازی تحقیقات بازاریابی کشور می باشد. او مشاور بنگاههای اقتصادی بزرگ ایران است.

کتاب های پرویز درگی

تکنیکهای مذاکره


700 نکته ی کار و کسب


راهنمای مدیران در کانال توزیع


چم و خم مدیریت


چم و خم استخدام


چم و خم فروش


فیزیک کوانتوم در کسب و کار


قطب نمای مدیران فروش


مدیریت فروش و فروش حضوری


بازاریابی حسی


نورومارکتینگ


۱۰۰ ایده ی برتر بازاریابی


عشق کار


استراتژی لوکس گرایی


نورولیدرشیپ


کلینیک محصول