پرویز درگی

پرویز درگی

پرویز درگی متولد تابستان 1345ویزیتور دیروز و معلم امروز بازاریابی ایران است. وی مدرس دانشگاه در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه صنعتی امیر کبیر، دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تهران و سازمان مدیریت صنعتی است. مدیر مسئول آموزشگاه بازارسازان ، مدیر مسئول انتشارات بازاریابی و مجلات توسعه مهندسی بازار و بازاریاب بازارساز است. ایشان مدیرعامل گره TMBA و همچنین نویسنده نزدیک به 50 کتاب در حوزه ی بازاریابی، عضو هیئت مدیره انجمن علمی بازاریابی و نایب رئیس انجمن علمی مدیریت اجرایی ایران، رئیس کمیته استاندارد سازی تحقیقات بازاریابی کشور می باشد. او مشاور بنگاههای اقتصادی بزرگ ایران است.

کتاب های پرویز درگی

قهرمان و عاصی


شادی بهره ور


انقلاب دیجیتال


700 نکته ی کار و کسب


قیمت گذاری با نگاه بازاریابی


تکنیکهای مذاکره


قطب نمای مدیران توسعه بازار


استراتژی لوکس گرایی


چم و خم مدیریت


۱۰۰ ایده ی برتر بازاریابی


مدیریت فروش و فروش حضوری


راهنمای مدیران در کانال توزیع


چم و خم فروش


چم و خم استخدام


فیزیک کوانتوم در کسب و کار


قطب نمای مدیران فروش


بازاریابی حسی


نورومارکتینگ


عشق کار


نورولیدرشیپ


کلینیک محصول