پینگالی ونوگپال

پینگالی ونوگپال

پینگالی ونوگپال بیش از ۳۵ سال است که در زمینه‌ی مدیریت و بازاریابی به تدریس، پژوهش و مشاورزه‌ی بازاریابی فعالیت می‌کند. او مقالات پژوهشی خود را در مجلات معتبر بین المللی و ملی به چاپ رسانده و تالیف هفت کتاب در این زمینه را دارد. در حال حاضر پینگال عضو هیئت مدیره‌ی سازمان مدیریت و بازاریابی هند است. بسياري وي را نفر دوم تحقيقات بازاريابي در جهان پس از پروفسور مالهوترا مي‌دانند.

کتاب های پینگالی ونوگپال

تحقیقات بازاریابی