ست پرایس

ست پرایس

ست پرایس کارشناس بازاریابی و برندسازی شخصی است که به توانمندسازی افراد برای رهبری کسب و کارهای معنادار و تبدیل شناخت به درآمد مهارت و شهرت دارد. او در 20 سال گذشته با بیش از 300 شرکت به عنوان مشاوربازاریابی همکاری کرده است، او به عنوان متخصص در زمینه تجارت و بازاریابی دیجیتال شناخته می‌شود

کتاب های ست پرایس