دیو اندرسون

دیو اندرسون

دیو اندرسون ملقب به "آقای حاضر‌جواب" سخنران و نویسنده بین المللی پیشرو در زمینه بهبود عملکرد شخصی و سازمانی است. پس از یک حرفه گسترده در کسب و کار خرده فروشی خودرو، دیو، همراه با همسرش روندا، با هدف کمک به افراد و سازمان ها برای دستیابی به پتانسیل‌های شخصی و مدیریتی خود وارد عرصه شد. او نویسنده 15 کتاب چون چم و خم مدیریتی و میزبان پادکست پرطرفدار "The Game Changer Life" است. پیام‌های دیو در سخن‌رانی بر خوانندگان و شنوندگان در بیش از 145 کشور تأثیر می‌گذارد. دیو در بیست کشور سخنرانی کرده است و می‌کند

کتاب های دیو اندرسون

چم و خم مدیریت


چم و خم استخدام


چم و خم فروش