جیم بلیت

جیم بلیت

جیم بلیت در حال حاضر استاد بازاریابی در دانشگاه وست مینستر و استاد مدعو در دانشکده بازرگانی پلیموث است. جیم که مدیر سابق شرکت بود، نیمی از عمر کاری خود را صرف کسب و کارهای کوچک کرده است. بیش از چهل مقاله در مجله و پانزده کتاب درسی نوشته است. تحقیقات او عمدتاً در زمینه ارتباطات بازاریابی بوده است و بیشتر به دلیل تحقیقاتش در مورد اثربخشی نمایشگاه ها شناخته شده است. او همچنین مقالاتی در مورد مسائل مدیریت فروش و استراتژی بازاریابی منتشر کرده است.

کتاب های جیم بلیت

برنامه ریزی بازاریابی


۱۰۰ ایده ی برتر بازاریابی