بریجید دانیل

بریجید دانیل

بریجید دانیل (1959) استاد مددکاری اجتماعی در دانشگاه استرلینگ است. او نویسنده تعدادی کتاب در زمینه مراقبت و حمایت از کودکان است و علاقه خاصی به عواملی دارد که به کودکان کمک می کند تا با ناملایمات کنار بیایند.

کتاب های بریجید دانیل